Thuisbasis » Algemene voorwaarden

Voordat u bij ons iets bestelt leest u alstublieft de algemene voorwaarden goed door.

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 Privacy

Artikel 15 – Garantie & Klachten

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen